Log in | Registration
EN | PL

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres  korespondencyjny Sprzedającego : ul.Bartycka 115/55, 00-716 Warszawa wraz z dowodem zakupu oraz wadliwym produktem, z dopiskiem "Reklamacja". Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. 

- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.


- W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.

Wszelkie koszty reklamacji w tym koszty przesyłki pokryje Sprzedawca.

W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Zwracany towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcyul.Bartycka 115/55, 00-716 Warszawa, wraz z dowodem zakupu.

W przypadku gdy na dokumencie potwierdzającym sprzedaż jest więcej towarów niż towar zwracany, Sprzedawca odeśle klientowi nowy dokument sprzedaży uwzględniający zwrot.

Koszt dostarczenia zwracanej przesyłki pokrywa Klient. W wypadku, gdy zwrot spowodowany jest świadczeniem zastępczym, koszt dostarczenia przesyłki pokryje Sprzedawca.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty dostarczenia w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.